คณะครุศาสตร์จัดลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการ


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนคณะ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ตามประกาศกรรมการสรรหาคณะครุศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 312

แชร์ข้อมูล ::