จิตอาสาช่วยประธานชุมชนแจกของเนื่องในวันปีใหม่


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมเป็นจิตอาสากับประธานชุมชน นายฤทธิ์ชอบ กฤษณคุปต์ ในการรับมอบและขนย้ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็น ณ ชุมชนท่าดินแดง 14 - 16 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเนื่องในวันปีใหม่ โดยอยู่ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::