ประชุมสรุปการดำเนินงานแขวงสมเด็จเจ้าพระยา


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลและทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำสรุปผลการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มประเมินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยปรึกษาในเรื่องของการทำสรุป และรายงานผลสรุปผลการดำเนินงาน อีกทั้งร่วมออกความคิดเห็นในส่วนของการทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::