เก็บข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม  2564 คณะทำงานผู้รับจ้างโครงการ U2T  แขวงคลองสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในชุมชนพื้นที่แขวงคลองสาน และดำเนินการจัดการกรอกข้อมูลลงระบบ PBM เพื่อจัดเก็บข้อมูลเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 118

แชร์ข้อมูล ::