ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2564 ทีม U2T แขวงคลองสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รุ่นที่ 2   โดยมีนางนาง จันทรมาน เป็นวิทยากรอบรมการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิดที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ณ ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::