อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ผสมว่านหางจระเข้ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2   โดยมี นางมาลินี ธารดำรงค์ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุมา เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 104

แชร์ข้อมูล ::