อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ ตำบลบางจาก


เมื่อวันที่ 4 , 5 และ 11 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยมีนายอนิวัต  รอดคลองตัน ประธานเครือข่ายตามรอยพ่อวิถีพอเพียงตำบลบางน้ำผึ้ง, ประธานศูนย์พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการเกษตรอำเภอพระประแดง , รองประธานวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระประแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายรณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องไวรัสโคโรนา 2019       


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::