อบรมทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูดเพื่อสร้างอาชีพ


เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพื่อสร้างอาชีพรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรมหาวิหาร วิทยากรโดยนางสาวบัณฐิตา แก้วซัง เป็นผู้บรรยาย โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนสมเด็จย่าและชุมชนซอยช่างนาค - สะพานยาว แขวงสมเด็จเจ้าพระยา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::