อบรมเรื่องส่งเสริมสุขภาพการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (รุ่นที่ 2)


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ส่งเสริมสุขภาพการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (รุ่นที่ 2) ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร วิทยากรโดยนางสาวจิรารัตน์ รังกลาง (ผู้ช่วยด้านสุขภาพและความปลอดภัย) เป็นผู้บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้ชุมชนสวนสมเด็จย่าได้นำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ชุมชนสวนสมเด็จย่า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 46

แชร์ข้อมูล ::