ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มรธ. ครั้งที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ในการนี้ทางคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ดำรงตำแหน่งและสำเร็จการศึกษามา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 401

แชร์ข้อมูล ::