U2Tลงพื้นที่สอบถามความสะดวกผู้ร่วมอบรมสำหรับโครงการอบรมเจลแอลกอฮอล์


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลงพื้นสอบถามความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และสถานที่สำหรับการจัดอบรมโครงการอบรมเจลแอลกอฮอล์


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 166

แชร์ข้อมูล ::