U2Tจัดโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัย ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 วิทยากรโดยนางมาลินี ธารดำรงค์ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เพื่อนำมาแจกให้กับคนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 145

แชร์ข้อมูล ::