SCIDRU ติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-U2T “ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก”

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-U2T“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสุขภาพ”

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-U2T การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRI-U2T ลดการใช้พลาสติกด้วยผ้าเคลือบไขผึ้ง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบำเพ็ญพระราชกุศล ร.9

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2565

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการผลิตภัณฑ์ถุงผ้ามัดย้อม (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม