พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

อ่านเพิ่มเติม