พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ฉบับที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUเตรียมความพร้อมนักศึกษาประจำการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUอบรมวิธีคิดดิจิทัลและ SDLCฉบับใช้งานจริงในยุคทองของโปรแกรมเมอร์

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUเทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่2564

อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อ่านเพิ่มเติม