บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน WFH

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รอบ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมร่วมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ถกมาตรการช่วงโควิด

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรการแพทย์ รพ.รามาเตรียมเข้าพักที่ มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

สนว.จัดประชุมเตรียมพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดสป.-รพ.รามาฯ ใช้อาคาร มรธ.สป.รับมือโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์แจกบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมฯ

อ่านเพิ่มเติม