บริษัทสยามไวเนอรี่มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแทนความห่วงใย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU พัฒนาสินค้า OTOP ยืดอายุน้ำพริกตะไคร้ผัด

อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัว นักศึกษาใหม่ มรธ.สป. ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรมการออกข้อสอบบนระบบ e-learning

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

อ่านเพิ่มเติม

SAR-SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ Covid-19 ผ่านการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม