วจกจัดโครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

“โครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาความท้าทายสำหรับธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือกับสถานการณ์Covid19

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

อ่านเพิ่มเติม

Freshy Boys & Girlsl Humanities and Social Sciences 2020

อ่านเพิ่มเติม

COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม