วจก. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

การแสดงหมากรุกคนชุมชนคลองตาเจี่ย

อ่านเพิ่มเติม

ไหว้ครู นศ.ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมอธิการบดีเครือข่ายอึุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่4/2563

อ่านเพิ่มเติม