วจก. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติวิชาชีพคอมฯ ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯติดตาม ประเมินผลโครงการกองทุนการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

วจก. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ลงนามMOU 2 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563

อ่านเพิ่มเติม