คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบหมวกกันน็อคให้มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

วจก ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

วจก ลงพื้นที่ชุมชนแขงบ้านช่างหล่อ

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ITA

อ่านเพิ่มเติม

วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงดาวคะนอง

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมลงนาม MOU โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อ่านเพิ่มเติม

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

สาขาทรัพยากรมนุษย์ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบ้านช่างหล่อ

อ่านเพิ่มเติม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบุคคโล

อ่านเพิ่มเติม

วจก เข้าร่วมพิธี MOU เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม