การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทันภาพยนตร์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

U2T By SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลบางกระสอบ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOUกับบริษัท China-Thai Education

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

U2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดสัมภาษณ์งานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

วจก สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม