คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ลงพื้นที่คลองต้นไทรร่วมวางแผนกิจกรรมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแขวงบางขุนนนท์ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

วจก สป ประชุมทีมงานเก็บแบบสำรวจของตำบลบางพลี

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วจก อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาอบรมหลักสูตร Introduction Phonics

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ประชุมสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม