มรธ.จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

ส.ว. พร้อมผอ.รพ.สมุทรปราการและผู้เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม Hospitel มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยินดีให้ใช้พื้นที่สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมรธ.

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

อ่านเพิ่มเติม

ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลคลองด่าน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

อ่านเพิ่มเติม