มรธ.มอบถุงปันสุขให้ชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ลงพื้นที่หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องโครงการ PPP

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์-ข้าราชการ 12 ต.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ 2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยินดีได้ร่วมกับ อว. ตั้งรพ.สนามช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ประชุมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด ฉบับที่ 11

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๔ ปี

อ่านเพิ่มเติม