โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “นาฏกรรมละครไทย”

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ในหัวข้อ “โกง ไม่เท่”

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560

อ่านเพิ่มเติม