ระบบโทรศัพท์ภายในขัดข้อง


 

ระบบโทรศัพท์ภายในขัดข้อง


ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในของสำนักวิทยบริการฯ เกิดการขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้

หากผู้ใช้บริการจะติดต่อกับสำนักวิทยบริการฯ กรุณาติดต่อได้ที่ หมายเลข 2102 (ชั้น 10)

และ 2114 (ชั้น 11) หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9, 10 และ 11


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::