โครงการอบรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป


 

โครงการอบรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป


เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป โดยมี รศ.ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายเรื่อง ประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ณ ห้อง 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 


แหล่งที่มา :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม :: 199

แชร์ข้อมูล ::