ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน


 

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับพิธีเปิดและการแข่งขันทักษะต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 นี้


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 281

แชร์ข้อมูล ::