การประชุมเครือข่ายคณะวิทย์ครั้งที่1 ปีการศึกษา2562


 

การประชุมเครือข่ายคณะวิทย์ครั้งที่1 ปีการศึกษา2562


ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 "จันทรา เกมส์"

เมื่อวันพุธที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2562

 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1  ชั้น 12 

อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 347

แชร์ข้อมูล ::