แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง


 

แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.21/2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 440

แชร์ข้อมูล ::