แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ ร.ร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม


 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ ร.ร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฏากร และคุณวันดี ศรีสำอางค์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::