พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562


 

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 องค์การนักศึกษาภาคพิเศษร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มอบพานธูปเทียน และพานดอกไม้ ให้กับอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตาของครู อาจารย์ ที่มีต่อลูกศิษย์ จากนั้นยังร่วมกันทำจิตอาสา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 206

แชร์ข้อมูล ::