โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 29”


 

โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 29”


วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 29” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมประกวดอ่านทำนองเสนาะทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1050

แชร์ข้อมูล ::