เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562


 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 262

แชร์ข้อมูล ::