การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP


 

การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว โดยมีนางนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานกลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::