พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครบ 87 พรรษา พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 367

แชร์ข้อมูล ::