เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::