เชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย


 

เชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจเข้ารวมการอบรมค่ะ สามารถลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/xJrWzr

หรือง่ายๆโดยการ scan QR CODE ได้เลยจ้า


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 654

แชร์ข้อมูล ::