มรธ.สป.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.๑๐


 

มรธ.สป.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.๑๐


เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 194

แชร์ข้อมูล ::