การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา


 

การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา


มหาวิทยาลัย

เชิญชวนคณาจารย์ประจำ และข้าราชการทุกท่าน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาและ            กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

เริ่มลงคะแนน เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

นับคะแนนเสียง 16.31 น. เป็นต้นไป

ณ ลานพระพุทธรูป อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร  


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 209

แชร์ข้อมูล ::