พิธีเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา” ถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มทองพุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต่อมาร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ทาสี ทำความสะอาดคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ และบริจาคโลหิต


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี