พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 50ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 206

แชร์ข้อมูล ::