ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 

ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศิลปวัฒนธรรมหัวเมืองภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เพื่อศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเข้าชมวัดใหญ่อินทาราม (ศูนย์กลางชุมชนบางปลาสร้อย) จังหวัด ชลบุรีและสะพานตากสินมหาราช(สะพานแหลมสิงห์),ตึกแดงและคุกขี้ไก่,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี,ค่ายเนินวง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี,อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 221

แชร์ข้อมูล ::