โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


 

โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร

และแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับดาว

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 391

แชร์ข้อมูล ::