พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาโครงการอบรมเฉพาะกิจ


 

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาโครงการอบรมเฉพาะกิจ


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงผลงานของนักศึกษาจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 311

แชร์ข้อมูล ::