ประกาศรับโอนข้าราชการ


 

ประกาศรับโอนข้าราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

สอบถาม โทร 02 465 9777


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 431

แชร์ข้อมูล ::