แจ้งขอปิดระบบสำนักวิทยบริการฯ


 

แจ้งขอปิดระบบสำนักวิทยบริการฯ


ขอปิดระบบโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ (ช่อง15) ระบบโทรทัศน์รวมดิจิทัล และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 183

แชร์ข้อมูล ::