นิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวนดภาพถ่าย


 

นิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวนดภาพถ่าย


ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวนดภาพถ่าย โครงการ เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของชีวิต" โดยนิทรรศการจัดที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 300

แชร์ข้อมูล ::