“อำลาน้อง อาลัยพี่ ครั้งที่ 3”


 

“อำลาน้อง อาลัยพี่ ครั้งที่ 3”


3 มีนาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “อำลาน้อง อาลัยพี่ ครั้งที่ 3” โดยมี ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงความสำเร็จของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา และเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรัก ความกตัญญู ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณที่อบรมสั่งสอนมา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดูแลของมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::